Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Ηλεκτρονική κάρτα υγείας

25 Μαΐου 2012
Στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας θα υπάρχουν στοιχεία των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα και το ιατρικό ιστορικό.
Η κάρτα υγείας θα καταγράφει κάθε κίνηση του ασθενούς στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.
Η συγκεκριμένη κάρτα δεν θα είναι πιστωτική, αλλά θα είναι μια ιατρική ταυτότητα των ασφαλισμένων, αφού σε αυτήν θα καταγράφονται πληροφορίες χρήσιμες για τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (π.χ., πότε, πού και γιατί ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε μαγνητική ή αξονική τομογραφία).
Η κάρτα θα έχει μια μαγνητική πίστα, η οποία θα δίνει τόσο στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ όσο και στους γιατρούς τα στοιχεία κάθε ασθενούς.
Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας θα είναι μοναδική για κάθε ασθενή. Θα περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα τα προσωπικά του δεδομένα αλλά και όλα τα αρχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ο θεράπων γιατρός θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό, τις εξετάσεις και τη θεραπευτική αγωγή του κάθε ασφαλισμένου.
Μια τέτοια ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα δίνει τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να έχει την άρτια παρακολούθηση του ασθενή του, αλλά και στην ελληνική πολιτεία να ελέγχει τον λειτουργό υγείας στη σωστή ή μη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: