Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014


 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Η 8η αιτία θανάτου παγκοσμίως

Είναι ο 10ος πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος και η 8η αιτία θανάτου
παγκοσμίως. Ο λόγος είναι η εξαιρετικά αργή διάγνωση ενώ, οι ασθενείς
σε προχωρημένο στάδιο έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Μεγάλη
βαρύτητα έχει δοθεί από τις εταιρείες για την ανακάλυψη νέων θεραπειών.
Οι μέχρι σήμερα θεραπείες περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση,όταν είναι
εφικτή, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ενώ μεγάλη ελπίδα δίνουν στους
ασθενείς οι νέες εγκεκριμένες θεραπείες σε Ευρώπη και Αμερική.
Άδεια κυκλοφορίας σε θεραπεία για το μεταστατικό
καρκίνο του παγκρέατος
Η Ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας για μια νέα θεραπεία του μεταστατικού
καρκίνου του παγκρέατος, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επιστημονική πρόοδο
των τελευταίων ετών. Πρόκειται για το συνδυασμό της ουσίας nab-paclitaxel
(nanoparticle albumin bound paclitaxel) και της γεμσιταβίνης, της εταιρείας
Genesis Pharma που εγκρίθηκε ως θεραπεία συνδυασμού πρώτης γραμμής
στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος (ή του
μεταστατικού αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος).
Η έγκριση της θεραπείας nab-paclitaxel-γεμσιταβίνης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σηματοδοτεί μια εξέλιξη ορόσημο για την ιατρική κοινότητα και τους
πάσχοντες, καθώς είναι η πρώτη που λαμβάνει έγκριση μετά από επτά χρόνια
και αποτελεί ένα νέο, αποτελεσματικό όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου του
παγκρέατος, που έως σήμερα διέθετε ελάχιστες εγκεκριμένες θεραπείες σε
Ευρώπη και Αμερική. Η άδεια κυκλοφορίας βασίστηκε στα αποτελέσματα
μελέτης, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς, πολυκεντρικές μελέτες, καθώς σε
αυτή συμμετείχαν 861 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος από
151 κέντρα σε 11 χώρες σε Β. Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία. Η προσθήκη
του nab-paclitaxel στη γεμσιταβίνη έναντι της γεμσιταβίνης ως μονοθεραπεία,
κατέδειξε σημαντικές βελτιώσεις σε βασικά σημεία αποτελεσματικότητας
συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής επιβίωσης, μειώνοντας κατά 28%
τον κίνδυνο θνησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκε κατά 59% το ποσοστό
των ασθενών που επιβιώνουν στον 1 χρόνο και διπλασιάστηκε το ποσοστό των
ασθενών που επιβίωσαν στα 2 χρόνια. Το nab-paclitaxel (nanoparticle albumin
bound paclitaxel) είναι το πρώτο προϊόν μιας νέας γενιάς αντινεοπλασματικών
φαρμάκων που διαθέτουν ένα πρωτοποριακό μηχανισμό δράσης ενάντια
στους όγκους. Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη βιολογία του ίδιου του όγκου
εναντίον του και αξιοποιεί μια νέα τεχνολογία νανοσωματιδίων (nab TM), ώστε
να πετύχει καλύτερη στόχευση των καρκινικών κυττάρων και μεγαλύτερη
αντικαρκινική δράση. Η τεχνολογία νανοσωματιδίων (nab TM) σχεδιάστηκε
για να μεταφέρει κυτταροτοξικούς παράγοντες στον όγκο αξιοποιώντας τις
φυσικές ιδιότητες της αλβουμίνης,
πρωτεΐνης που υπάρχει ήδη στον
οργανισμό. Έτσι πετυχαίνει μεγαλύτερη
συγκέντρωση της πακλιταξέλης μέσα
στον όγκο και λιγότερο στους άλλους
ιστούς, με αποτέλεσμα να βελτιώνει
σημαντικά την αντικαρκινική δράση
μέσα στον όγκο και ταυτόχρονα να
μειώνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες
από την καταστροφή των γύρω ιστών.
Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα
και η συνολική του δόση να είναι
μεγαλύτερη. Συχνά σε μονοθεραπεία
το nab-paclitaxel χρησιμοποιείται έως
και 260mg/m², έναντι της πακλιταξέλης
που δεν ξεπερνά τα 175mg/m².
Ακόμη, σημαντικό είναι να αναφερθεί
πως η γεμσιταβίνη έχει ένδειξη για
την αντιμετώπιση του καρκίνου
του παγκρέατος από το 1996. Για
περισσότερα από 15 χρόνια, η θεραπεία
με γεμσιταβίνη ήταν η θεραπεία
εκλογής στο μεταστατικό καρκίνο του
παγκρέατος. Η προσθήκη του nabpaclitaxel
στη γεμσιταβίνη έχει λάβει
ένδειξη για τη μεταστατική νόσο, στάδιο
στο οποίο, δυστυχώς, διαγιγνώσκονται
οι περισσότεροι καρκίνοι του
παγκρέατος. Σε περιπτώσεις που
ο καρκίνος έχει προχωρήσει και η
χειρουργική επέμβαση δεν είναι πλέον
επιλογή, η θεραπεία συνδυασμού
μπορεί να παρατείνει τη ζωή του
ασθενούς.Δεν υπάρχουν σχόλια: