Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίαΗ 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία. Ο εορτασμός αυτής της ημέρας στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και κυρίως στην υποστήριξη της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της πολιτείας στο όφελος που θα προκύψει από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της κοινωνικής , οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής.

Για πρώτη φορά στα χρονικά μια Παγκόσμια έκθεση για την αναπηρία αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Από αυτά 110 - 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες τους, σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε στροφή. Ο στιγματισμός και οι διακρίσεις, η έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, η απρόσιτη μεταφορά και μετακίνηση καθώς και η πρόσβαση στις πληροφορίες αποτελούν την καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Η έκθεση συνιστά ότι τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι διάφοροι φορείς πρέπει παρέχουν στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες . Παραπέμπει σε ειδικά προγράμματα και στην υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την αναπηρία. Είναι σημαντικό στους σχεδιασμούς δράσης να ζητείται η γνώμη των ατόμων με αναπηρία και να συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών.

Το φετινό θέμα του εορτασμού είναι "Μαζί για έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσα από την ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία". Για πρώτη φορά θα εορτασθεί η ημέρα αυτή με ένα γενικό θέμα αλλά θα υποστηριχθεί και από επί μέρους θέματα, τα οποία απευθύνονται σε τομείς κλειδιά. Οι τομείς αυτοί θα πρέπει να ενσωματώσουν την αναπηρία μέσα στις αναπτυξιακές τους διαδικασίες.

Τα επί μέρους υποστηρικτικά θέματα του εορτασμού είναι:

1. Ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης.

2. Φύλο: Να συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία στην ανάπτυξη

3. Να συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρίες στην ανάπτυξη

4. Προσβασιμότητα: άρση των εμποδίων και την προώθηση ατόμων με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς

5. Προώθηση της συλλογής δεδομένων και στατιστικών για την αναπηρία

Η Γενική Συνέλευση του OHE στο πλέον πρόσφατο ψήφισμα της 65/186, πρόκειται να συγκαλέσει μια υψηλού επιπέδου συνάντηση για την αναπηρία το 2012, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές των αναπτυξιακών προσπαθειών.

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε την καθημερινότητα μερικών δεκάδων συνανθρώπων απλά και εύκολα ,βελτιώνοντας οι ίδιοι την συμπεριφορά μας. Αυτή η ενέργεια είναι πολιτισμός όπως και η προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: