Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

PREDICT: Καρκίνος μαστού και σχήματα με μη ανθρακυκλίνες

PREDICT: Καρκίνος μαστού και σχήματα με μη ανθρακυκλίνες: Σχήματα χημειοθεραπείας με μη ανθρακυκλίνες σε συνδυασμό με τη στοχευμένη θεραπεία τραστουζουμάμπη (Herceptin ®) μπορεί να είναι η επ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: