Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ανανέωση πάσο
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά η ανανέωση των δελτίων κυκλοφορίας (πάσο) Αμεα για το έτος 2012.
Η ανανέωση και η έκδοση των νέων δελτίων κυκλοφορίας ξεκινά από τις 20 Ιουνίου 2012 και πραγματοποιείται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων.
Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2011, ορίζεται η 31η Ιουλίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: