Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014


􀀠 ΒΟΥΛΗ: ΠΕΡΑΣΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Αναμένεται η υπουργική απόφαση
Υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Υγείας σχετικά
με την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους, η
οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό». Η τροπολογία
αφορά κατά κύριο λόγο τους πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους
κάλυψη. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4238/2014 προστίθεται εδάφιο
ε´ως ακολούθως: «Η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που
έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών
φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ). Mε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια». Όπως αναφέρει η
αιτιολογική έκθεση, «στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας κρίνεται ως επείγουσα η
κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, δεδομένης της
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού
τους. Πλην όμως στους σκοπούς του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8
του ν. 4238/2014, δεν περιλαμβάνεται η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων
πολιτών κι έτσι καθίσταται επιβεβλημένη η προτεινόμενη προσθήκη. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο προϋπολογισμός για τους ανασφάλιστους θα αγγίξει
τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ η υπουργική απόφαση αναμένεται εκτός απροόπτου να
εκδοθεί στο τέλος του μήνα μετά την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Για τους
ελεύθερους επαγγελματίες που οφείλουν εισφορές προς τον ασφαλιστικό φορέα
τους, η κάλυψη θα ισχύει, είτε βρίσκεται σε αδράνεια η επιχείρηση, είτε λειτουργεί,
και οι ίδιοι έχουν ανάγκη φαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: