Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014


ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ

Με απόφαση του υπουργού Υγείας

Εξαιρέσεις, από το πλαφόν στη συνταγογράφηση, προβλέπονται με απόφαση
του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη. Ειδικότερα, αποφασίσθηκαν βελτιώσεις
σε ασθένειες και εξαιρέσεις σε ιατρούς. Με την απόφαση του υπουργού και
του ΕΟΠΥΥ εξαιρούνται οι παρακάτω ιατροί, ασθένειες και φάρμακα: α) Χρόνια
νεφροπαθείς τελικού σταδίου, οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά,
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική
ανεπάρκεια, οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών.
β) Φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών
του. γ) Οι ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, σε ό,τι αφορά
τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους
κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο διευκρινίζεται ότι εμπίπτουν στην εφαρμογή
αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και
χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. δ) Ιατροί
που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσοκομεία, ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων
ασφαλείας, και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ. ε) Οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλ.
Συνταγογράφηση ή ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους
από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα, ιατροί που δεν
ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013, ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο
αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα, έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν το
μέσο όρο της ειδικότητάς τους.Δεν υπάρχουν σχόλια: