Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

 3 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

«Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι γιορτή.
Είναι μια αφορμή για να έρθει στο προσκήνιο
η διεκδίκηση ισότιμης θέσης στην κοινωνία,
από μια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού.
Επιθυμούμε να παρέμβουμε στα κοινωνικά δρώμενα,
να διαθέσουμε και να διαμορφώσουμε
όλοι μαζί ένα ελκυστικό κοινωνικό βήμα
και να εφαρμόσουμε το Ιατροκοινωνικό Πρότυπο
στις υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης».
  Να μην παραιτηθούμε από την προσπάθεια για επανένταξη
στο κοινωνικό σύνολο.  
Γιορτάζουμε σήμερα ή όχι;
Γιορτάζουμε εμείς, ή οι άλλοι για μάς;
Τελικά είμαστε «καημένα»..
ή μας βλέπουν οι άλλοι σαν «καημένα»;
Σας φαινόμαστε για «καημένα» ;!  
  Η σημερινή παγκόσμια ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας,
σχετικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζει
τα άτομα με κινητική αναπηρία. Διότι δεν τίθεται ζήτημα ειδικής,
αλλά ισότιμης μεταχείρισης.
Ισότιμης στάσης απέναντι σε όλους τους πολίτες.    
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992,
επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς
και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους
στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.            
20 - 30%του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία,
γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι
από 950 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
Το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Ημέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας αποτελεί η 3η Δεκεμβρίου
που έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της
η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα "το 10% του πληθυσμού της
αρνείται τον παθητικό ρόλο
και διεκδικεί τη συμμετοχή του στο κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτικό στερέωμα της χώρας".
Για το εθνικό αναπηρικό κίνημα η 3η Δεκεμβρίου
είναι το αποκορύφωμα μιας συνολικής προσπάθειας
που καταβάλλει καθημερινά προκειμένου
να αναδείξει τα θέματα αναπηρίας και
να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
ζητά μια νέα δημόσια πολιτική για την αναπηρία.
Βάσει μελετών προκύπτει ότι το 84% των ατόμων με αναπηρία
βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού,
το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών που έχουν
ένα μέλος με αναπηρία είναι χαμηλότερο από των άλλων νοικοκυριών,
αφού το ύψος των παρεχόμενων προνοιακών επιδομάτων
και αναπηρικών συντάξεων είναι τόσο μικρό
που δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανάγκες που απορρέουν από αυτή καθεαυτή αναπηρία, ενώ υπάρχει άμεση συσχέτιση
μεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού.  
Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
τα άτομα με αναπηρία βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό:  
-Στον τομέα της εκπαίδευσης είτε ως αποστέρηση της εισόδου
στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως έξοδο προκαλούμενη
από τις ίδιες τις ισχύουσες διαδικασίες.
-Στον τομέα της προσβασιμότητας
 πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται
από υπηρεσίες και αγαθά λόγω εμποδίων
στο φυσικό περιβάλλον και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  -Στον τομέα του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας,
τα εμπόδια πρόσβασης
σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία,
λειτουργούν περιοριστικά στο να αναπτυχθούν
ευκαιρίες συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
  -Στον τομέα της υγείας, τα άτομα με χρόνια πάθηση
ως καθημερινοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης
και ισότιμης κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης,
καθώς και προβλήματα λόγω έλλειψης
εξειδικευμένου προσωπικού και ποιοτικών υπηρεσιών.
  -Στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας,
η έλλειψη παροχής υποστηρικτών υπηρεσιών
οδηγεί στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους,
και σε αρκετές περιπτώσεις στον εγκλεισμό των ατόμων
στα σπίτια τους και σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
"Στη χώρα μας, η οικογένεια είναι αυτή που έρχεται
να καλύψει το κενό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής,
επωμιζόμενη το βάρος που συνεπάγεται
η φροντίδα ενός ατόμου με αναπηρία
με αποτέλεσμα οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία
να βιώνουν συνθήκες κοινωνικής ανασφάλειας",

σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

"Σήμερα, από τη διακυβέρνηση της χώρας απουσιάζουν
στοχευμένες πολιτικές συμμετοχής, ίσης μεταχείρισης
και κοινωνικής προστασίας
που θα δημιουργούσαν μια οικονομία και μια κοινωνία
που θα περιελάμβανε όλους,
παρέχοντας υποστήριξη στους αποκλεισμένους
αλλά και θα αντιμετώπιζαν ενεργά
τους διαρθρωτικούς φραγμούς των πιο ευάλωτων ομάδων,
όπως είναι τα άτομα με αναπηρία,
προς την κοινωνική ένταξη,
μειώνοντας τις περιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού".
 
Το εθνικό αναπηρικό κίνημα διεκδικεί
την εκπόνηση και εφαρμογή
ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία,
το οποίο να διασφαλίζει
 
"-την ύπαρξη πολιτικής υποστήριξης και δέσμευσης
από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς,

-τη διάθεση αυξημένων οικονομικών πόρων
συνολικά και ανά τομέα που θα υποστηρίζουν
την εφαρμογή του σχεδίου και

-τη διασφάλιση και την ενδυνάμωση
του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών
που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία". 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ - ΣΥΡΟ


29/06/2009 ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ - ΣΥΡΟ

29/06/2009 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΣΥΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ - ΣΥΡΟ

29/06/2009 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΣΥΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ

29/06/2009 ΑΝΩ ΣΥΡΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ - ΣΥΡΟ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ" ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΤΙΣ 27 - 30/06/2009.
ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, ΗΤΑΝ Η ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΣΥΡΟ!

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κα ΠΟΠΗ ΦΙΡΤΙΝΙΔΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΤΙΣ 15/06/2009 Η Κα ΦΙΡΤΙΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ" ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 30-31 ΜΑΙΟΥ Η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΩΝΩΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΓΕΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ.


ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009Ποιοι είμαστε; Είμαστε απλώς ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ, που ζήσαμε και γνωρίσαμε από κοντά όλα τα προβλήματα του καρκίνου και αυτοοργανωθήκαμε στο σύλλογο αυτό, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αλληλοβοήθειας. Μάλιστα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εθελοντικά και χωρίς κανένα υλικό όφελος ή ιδιοτέλεια. Σκοποί του συλλόγουΑ. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μιας τέλειας και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκατάστασης (Rehabilitation). B. Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούριων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθή. Γ. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, γιατρούς , ογκολόγους, των ιδιωτικών ή μη ιδρυμάτων, με σκοπό την άμεση επαφή του ιατρού και ασθενή για την ενημέρωση και προσαρμογή στα όποια σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Δ. Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών, όπως και η δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος μεταξύ τους με την πιο πλατιά έννοια. Ε. Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενίσχυσης του καρκινοπαθή και η ανάπτυξη σωστής φιλίας με όλους εκείνους που θα ήταν διατεθειμένοι να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο και μέσο στο έργο του Συλλόγου. ΣΤ. Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οποιασδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου, που είναι η ΥΓΕΙΑ, η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ και η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (REHABILITATION) των μελών του.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009


ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΤΙΣ 8μ.μ ΣΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΦΙΡΤΙΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ.

Σάββατο 30 Μαΐου 2009

PDF Εκτύπωση E-mail


Η 31η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος, και με αφορμή την ημέρα αυτή, έρευνες αποδεικνύουν πως ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 10 δευτερόλεπτα εξαιτίας του καπνίσματος.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της βλαβερής συνήθειας, βρίσκει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της «μαύρης λίστας», εξαιτίας και των Ελληνίδων, οι οποίες καπνίζουν μανιωδώς. Μάλιστα, όπως προκύπτει, τρεις στις δέκα καπνίζουν από τα 15 τους χρόνια, και καταναλώνουν μέχρι και τρία πακέτα την ημέρα.

30-31 ΜΑΪΟΥ ΣΤΟ «ΒΕΡΜΙΟΝ»
Διημερίδα για το κάπνισμα και τον καρκίνο του πνεύμονα


Διημερίδα με θέμα: «Περιβάλλον Κάπνισμα και Καρκίνος Πνεύμονα διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας με την Πνευμονολογική – Ογκολογική Κλινική του Α.Π.Θ. «Θεαγένειο» και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών.

Οι εργασίες της διημερίδας θα γίνουν στις 30-31 Μαΐου στο ξενοδοχείο «Vermion» στον Αγ. Νικόλαο.

Το πρόγραμμα της διημερίδας έχει ως εξής:
Σάββατο 30 Μαΐου 2009
18:00-18:10 Τελετή Έναρξης
Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας
Χαιρετισμός Διοικητή Γ.Ν. Βέροιας
Χαιρετισμός Διοικητή Γ.Ν. Νάουσας
Χαιρετισμός Διοικητή Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Xαιρετισμός Προέδρου Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας
Χαιρετισμός Επισήμων

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ηλονίδης Γεώργιος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»,
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Άντζελ Ιακώβ, Διευθυντής Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής & Βρογχοσκοπικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μαύρου–Σπετζούρα Γεωργία, Διευθύντρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Γ.Ν. Βέροιας
Βασιλαρέας Βασίλης, Υπεύθυνος Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Γ.Ν. Νάουσας

18:10-18:35 Ρομποτική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική με τη μέθοδο Cyber Knife
Βερίγος Κοσμάς, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

18:35-18:50 Κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονα-Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
Τσιούδα Θεοδώρα, Πνευμονολόγος, Επίκουρος Ιατρός Μ.Ε.Θ.Γ.Ν. Σερρών

18:50-19:05 Ψυχική Υποστήριξη και προσαρμογή των Συγγενών Ασθενών με καρκίνο
Νικολής Ιωάννης, Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Ψυχιατρικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:05-19:15 Επιδημιολογία-Παθογένεια & Διερεύνηση του καρκίνου του πνεύμονα
Βλάϊκος Δημοσθένης, Πνευμονολόγος, Ειδικευόμενος Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:15-19:25 Σπάνιες Νεοπλασίες του πνεύμονα-θώρακα
Κοκκόρη Ιωάννα, Πνευμονολόγος, Επίκουρος Ιατρός Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:25-19:35 Κλινικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση του καρκίνου του πνεύμονα
Κόνιαρης Γεώργιος, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:35-19:45 Διαγνωστική και θεραπευτική αξία των καρκινικών δεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα
Κουϊρουκτσής Κυριάκος, Μικροβιολόγος, Επίκουρος Ιατρός Ανοσολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:45–19:55 Μύθοι και πραγματικότητα για τον καρκίνο του πνεύμονα (συνήθη ερωτήματα και απαντήσεις)
Γκρεκίδου Ελένη, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

19:55-20:30 Συζήτηση με το κοινό

21:15 Δεξίωση

Κυριακή 31 Μαΐου 2009
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Σιχλετίδης Λάζαρος, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δεστούνη Χαρίκλεια, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, Διευθυντής Α’ Χημειοθεραπευτικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Άντζελ Ιακώβ, Διευθυντής Πνευμονολογικής - Ογκολογικής Κλινικής & Βρογχοσκοπικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Χατζηπανταζή Βασιλική, Διευθύντρια Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Σερρών

10:00-10:10 Ακτινολογική διερεύνηση του καρκίνου του πνεύμονα
Κωτούλα Αγορίτσα, Επίκουρος Ιατρός Ακτινολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

10:10-10:20 Παθολογοανατομική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύμονα
Τσομπανίδου Χρυσούλα, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος»

10:20-10:30 Κυτταρολογική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύμονα
Καμπάς Λάμπρος, Κυτταρολόγος, Επιμελητής Κυτταρολογικού Εργαστηρίου 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Επιστημονικός Συνεργάτης Κυτταρολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

10:30-10:40 Στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα
Σαπαρδάνης Ιορδάνης, Πνευμονολόγος, Ειδικευόμενος Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου»

10:40-10:50 Οστικές μεταστάσεις στον καρκίνο του πνεύμονα
Πιλιλίτσης Λεωνίδας, Πνευμονολόγος, Ειδικευόμενος Πνευμονολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λαμίας

10:50–11:00 Περιφερικές πολυνευρίτιδες στον καρκίνο του πνεύμονα
Μπερεδήμας Παναγιώτης, Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κατερίνης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας

11:00-11:15 Διάλειμμα Καφέ

11:15-11:25 Νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι της πυρηνικής ιατρικής στον καρκίνο του πνεύμονα
Τζεμαΐλας Αθανάσιος, Πυρηνικός Ιατρός, Ειδικευόμενος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

11:25-11:35 Νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα
Μπαρμπετάκης Νικόλαος, Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

11:35-11:45 Νεοπλασματική περικαρδίτιδα. Τοπική Χημειοθεραπεία ή τοπική σκληροθεραπεία
Λαφάρας Χρήστος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’ Καρδιολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

11:45-11:55 Χημειοθεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, Ογκολόγος, Διευθυντής Α’ Χημειοθεραπευτικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

11:55-12:05 Η θέση της Ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα
Αουάντ Ναμπίλ, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

12:05-12:15 Ανεγχείρητος καρκίνος του πνεύμονα. Ιάσιμη νόσος?
Κλέωντας Αθανάσιος, Χειρουργός, Ειδικευόμενος Β’ Χειρουργικής-Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

12:15–12:25 Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα-παρόν και μέλλον
Άντζελ Ιακώβ, Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής-Ογκολογικής Κλινικής & Βρογχοσκοπικού Τμήματος Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

12:25–12:40 Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στον καρκίνο του πνεύμονα
Σιχλετίδης Λάζαρος, Πνευμονολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου»

12:40–13:00 Συζήτηση επί των προαναφερθέντων θεμάτων-Τελετή Λήξης

13:00 Γεύμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής
Νάουσα, Άγιος Νικόλαος
Ξενοδοχείο ‘Vermion’
Τηλ.: 23320 – 29311
Website: http://www.hotelvermion.gr/
30 – 31 Μαΐου 2009

Δικαίωμα Συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση εργασιών της Διημερίδας
•Τσάντα με έντυπο υλικό
•Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
•Διάλειμμα καφέ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας από την Γραμματεία.

27/5/2009
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ