Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Η 3η Δεκέμβρη υπενθυμίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι με μικρές ατέλειες


Η 3η Δεκέμβρη είναι η μέρα που υπενθυμίζει ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι με μικρές ατέλειες. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Όλοι οι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, έχουμε υπάρξει ή θα μπορούσαμε να υπάρξουμε άτομα με ειδικές ανάγκες. Κανείς δεν είναι άτρωτος μπροστά σε μια πιθανή αναπηρία.
Αυτό που περιορίζει περισσότερο το άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι η ίδια του η ατέλεια, παρά η στάση της κοινωνίας απέναντί του, που μεγεθύνει αυτή την ατέλεια.
«Η κοινωνία δημιουργεί τους ανάπηρους. Ενώ οι περισσότερες αδυναμίες προέρχονται από γεννήσεις και ατυχήματα, η εξουθενωτική επίπτωση στη ζωή του παθόντος προκαλείται συχνά όχι τόσο από την «αδυναμία», όσο από τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι τον προσδιορίζουν ή του συμπεριφέρονται». (Σολ Γκόρντον)
Πενήντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρίες είναι διαφορετικοί αλλά ίσοι με τους υπόλοιπους.
Πενήντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα στη ζωή, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη δημιουργία.
Τα άτομα με αναπηρία είναι διαφορετικά αλλά και ίσα με τα υπόλοιπα. Συχνά όμως αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση, στην κοινωνική, επαγγελματική και πνευματική ζωή. Ο αποκλεισμός αυτός είναι γεγονός ότι δεν ταιριάζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία που στηρίζεται στην ισοτιμία και ισονομία όλων των ανθρώπων.
Η δική μας, λοιπόν, ανθρώπινη συμπαράσταση είναι η αποδοχή της ιδιαιτερότητάς τους. Είναι το κλειδί της ψυχής μας. Ώστε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, χωρίς να αισθάνονται άβολα κάτω από βλέμματα αποδοκιμασίας, αποστροφής και οίκτου.
Είναι σπουδαίο λοιπόν να θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που χρειάζονται την υποστήριξη, τη συμπαράσταση, την αγάπη και τη φροντίδα μας όλο το χρόνο.
Οφείλουμε όλοι μας να πιέσουμε ώστε όχι μόνο να μην περικοπούν αλλά και να αυξηθούν οι παροχές και να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
«Επειδή η Διαφορά είναι Δικαίωμα», ας δώσουμε το δικαίωμα στα Άτομα με Αναπηρίες να συμβιώσουν ισότιμα δίπλα μας. Ας πάρουμε δύναμη από τη θέλησή τους για ζωή, για να δούμε τον κόσμο με άλλο μάτι, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και ανισότητες. Ας τους δώσουμε απλά την ευκαιρία στη ζωή.