Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014Τελικά Αποτελέσματα εκλογών 11/11/2014Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:      Ψωμιάδου Μαρίνα
Αντιπρόεδρος:    Διγκόλης Χρήστος
Γραμματέας:     Μπαμνιατζή Ιωάννα
Ταμίας:     Καραγαβριηλίδου Κυριακούλα
Μέλος:    Κόκκαλη Μαρία
Μέλος:    Νάτσιου Φωτεινή
Μέλος:  Μοσχοπούλου ΦωτεινήΕξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:  Βακαλφώτη Ιφιγένεια
Μέλος:   Καραλή Ειρήνη
Μέλος:  Αναστασίου Κρυστάλλω
Αναπληρωματικά Μέλη:
Ντουφοπούλου Μαρία
Παπαδοπούλου Ειρήνη


Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας (ΟΚΕ)
Τακτικά Μέλη:
Νάτσιου Φωτεινή
Κόκκαλη Μαρία
Καραγαβριηλίδου Κυριακούλα
Βακαλφώτη Ιφιγένεια
Μπαμνιατζή Ιωάννα
Αναστασίου Κρυστάλλω
Μηνά Αλεξάνδρα
Αναπληρωματικό Μέλος:
Μπαρμπαλιά Ελένη


Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΕΣΑμεΑ)
Μέλη:
Ψωμιάδου Μαρίνα
Καραγαβριηλίδου Κυριακούλα
Καραλή Ειρήνη

Μηνά Αλεξάνδρα

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα  Εκλογών 2014

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Γενική Συνέλευση και Απολογισμός τριετίας του Συλλόγου μας.