Δευτέρα 2 Απριλίου 2018Δικαιώματα ασθενών με καρκίνο του μαστού

Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν διεκδικήσει, και κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό, σημαντικά δικαιώματα – μέσα από συνεχείς διαδικασίες διαβουλεύσεων και παραθέσεων στοιχείων αλλά και προσωπικών μαρτυριών. Η εμπειρία του καρκίνου, άλλωστε, είναι κάτι βαθύτατα προσωπικό – χωρίς αυτό να περιορίζει την ανάγκη για απόκτηση και εφαρμογή σημαντικών δικαιωμάτων για όλους.
Μία από τις κατακτήσεις είναι αυτή των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία. Έχοντας αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πολλές και σύνθετες μορφές αναπηρίας, το Ελληνικό Κράτος έχει συνθέσει μία σειρά από διατάξεις για την παραχώρηση δικαιωμάτων αναπηρίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καρκίνου.
Αυτά τα δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με την συγκεκριμένη διάγνωση, την θεραπεία, και την εξέλιξη της νόσου, ενώ έχουν και σημαντικές χρονικές παραμέτρους που αρκετές φορές ορίζουν και το συγκεκριμένο επίπεδο αναπηρίας.
Οι τελευταίες αλλαγές στις αντίστοιχες διατάξεις περιέχονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β’ 4591/27.12.2017.
Σε αυτές τις διατάξεις ορίζονται και τα ποσοστά αναπηρίας για γυναίκες που η νόσος τους έχει παρουσιάσει μεταστάσεις ή υποτροπή μετά από μαστεκτομή («χειρουργική θεραπεία»). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαίωμα εξαρτάται και από τις επανεκτιμήσεις των ειδικών σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Η διάταξη ορίζει τα εξής:
Καρκίνος του Μαστού:
Με μεταστάσεις ή με υποτροπή μετά από προηγούμενη χειρουργική θεραπεία:
Ποσοστό Αναπηρίας: 67%-80% για τρία (3) έτη και επανεκτίμηση
Στη συνέχεια: 50% για δύο (2) έτη
Μετά την παρέλευση της πενταετίας: 30% για άλλα τρία (3) έτη κι επανεκτίμηση.
Σημαντική είναι η Παρατήρηση που συμπεριλαμβάνει το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
Σε όλες τις κακοήθειες όταν οι δευτεροπαθείς εντοπίσεις, είτε σε πλησιέστερα, είτε σε απομακρυσμένα όργανα είναι στάσιμες και δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα προσδίδουν Π.Α. 67% μετά το 3ο έτος, για δύο (2) έτη και επανεκτίμηση. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, επί απεικονιστικών ευρημάτων σταθερών και μη εξελίξιμων δεν προσδίδεται ποσοστό αναπηρίας.
Σε περίπτωση επηρεασμού της λειτουργικότητας, προστίθεται και συνυπολογίζεται ποσοστό αναπηρίας ανάλογα με την εκάστοτε βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή του οργάνου.
Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, η διαδικασία για αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών περιέχεται σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΑ.
Η αναγνώριση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας συνδέεται με μία σειρά δικαιωμάτων, επιδομάτων και άλλων παροχών και καλύψεων από διάφορους φορείς, εθνικούς και δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Αυτά, όπως και όλα τα δικαιώματα ασθενών με καρκίνο, υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές, αλλά σχετίζονται με τις εξής κατηγορίες, μεταξύ άλλων:
Φαρμακευτική περίθαλψη
Σύνταξη
Επιδόματα ασθενείας, συνοδού, παιδιών
Επιδόματα οίκων νοσηλείας, ενοικίου
Αποκλειστική Νοσοκόμα
Κάσκες/καπέλα χημειοθεραπείας
Έξοδα μετακίνησης
Κάρτες για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Αναρρωτική Άδεια
Μειωμένο ωράριο εργασίας
Παροχές σε ανασφάλιστους
Παροχές πολιτισμού και αναψυχής
Μείωση φόρου
Απαλλαγή δημοτικών τελών


Ένα όμορφο απόγευμα πέρασαν τα μέλη μας στην σύντομη εκδρομούλα μας την Παρασκευή 16 Μαρτίου στις Μηλιές Πιερίας! Επισκευτήκαμε την ιερά Μονή Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας
και με κατάνυξη παρακολουθήσαμε τους Δ' Χαιρετισμούς!