Σημαντικές μειώσεις και αλλαγές στον τρόπο παροχής υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνει απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πέραν των διατάξεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων, η απόφαση περιλαμβάνει επτά βασικές αλλαγές για τους ασφαλισμένους και τους παρόχους του Οργανισμού. Συγκεκριμένα:
Καθορίζονται όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.
Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προσαρμόζεται, ώστε ο ιατρός να μην μπορεί να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο.
Μπορεί να υπερβεί το όριο για δύο μήνες, ωστόσο των τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δυο προηγούμενων μηνών.
Εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο, κατά την εκτέλεση της συνταγογράφησης δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο.

Συμμετοχή

Στην περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης, πληρώνει το σύνολο της διαφοράς επιπλέον της θεσμοθετημένης συμμετοχής του.
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να έρθει σε διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, για τον καθορισμό τιμής ανάλογα με την κατανάλωση των φαρμάκων.
Έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις επιλεγμένων ακριβών φαρμακευτικών προϊόντων όπως τα βιολογικά.
Η επιτροπή ογκολογίας καλείται να προτείνει λίστα βιοδεικτών, εξετάσεων και συνθηκών που απαιτούνται προκειμένου να δύναται να συνταγογραφηθούν ογκολογικά και βιολογικά προϊόντα.
Παράλληλα θα πρέπει να υποβληθούν τιμές αποζημίωσης για τους δείκτες αυτούς, ώστε να ενταχθούν στον ΕΚΠΥ και να είναι προαπαιτούμενοι με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων.

'Πλαφόν'

Αναμένεται η δημοσίευση ορίων δαπάνης και για τις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και τις λοιπές υπηρεσίες ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.
Τα όρια θα αφορούν δαπάνες για συνταγογράφηση συγκεκριμένων διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων ή ομάδες αυτών ή το σύνολο της συνταγογράφησης του εκάστοτε ιατρού.
Τα όρια ανά ιατρό θα είναι μειωμένα σε σχέση με το 2013 στο ποσό που αναλογεί στη μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2014 για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών.
Αναμένεται, επίσης, να καθοριστούν προϋπολογισμοί δαπανών ανά διαγνωστικό κέντρο, εργαστήριο και κλινική για το σύνολο ή μέρος των εξετάσεων υπηρεσιών που παρέχουν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Ο εκάστοτε προϋπολογισμός για το σύνολο του φορέα ή μέρος των υπηρεσιών του, αντιστοιχεί στη δαπάνη για το φορέα ή υπηρεσίες του φορέα για το 2013 μειωμένη κατά την αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού του
Οι κλινικές και τα εργαστήρια θα αποζημιώνονται ανάλογα με την επάρκεια των υποδομών και την ποιοτική κατηγοριοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα αναπτύξει σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης και ταξινόμηση.

Νοσοκομεία

Σταδιακά και εντός του 2014, θα επεκταθεί το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα φάρμακα που χορηγούνται στα νοσοκομεία, είτε σε εξωτερική είτε σε εσωτερική βάση, για το σύνολο των ασθενών ή για ειδικές κατηγορίες, όπως οι ανασφάλιστοι και οι άποροι.
Σύμφωνα με τον νομοθέτη, στόχος του μέτρου είναι η καλύτερη παρακολούθηση και ο έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών.
Δ.Κ.