Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

 3 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

«Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι γιορτή.
Είναι μια αφορμή για να έρθει στο προσκήνιο
η διεκδίκηση ισότιμης θέσης στην κοινωνία,
από μια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού.
Επιθυμούμε να παρέμβουμε στα κοινωνικά δρώμενα,
να διαθέσουμε και να διαμορφώσουμε
όλοι μαζί ένα ελκυστικό κοινωνικό βήμα
και να εφαρμόσουμε το Ιατροκοινωνικό Πρότυπο
στις υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης».
  Να μην παραιτηθούμε από την προσπάθεια για επανένταξη
στο κοινωνικό σύνολο.  
Γιορτάζουμε σήμερα ή όχι;
Γιορτάζουμε εμείς, ή οι άλλοι για μάς;
Τελικά είμαστε «καημένα»..
ή μας βλέπουν οι άλλοι σαν «καημένα»;
Σας φαινόμαστε για «καημένα» ;!  
  Η σημερινή παγκόσμια ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας,
σχετικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζει
τα άτομα με κινητική αναπηρία. Διότι δεν τίθεται ζήτημα ειδικής,
αλλά ισότιμης μεταχείρισης.
Ισότιμης στάσης απέναντι σε όλους τους πολίτες.    
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992,
επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς
και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους
στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.            
20 - 30%του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία,
γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι
από 950 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
Το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Ημέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας αποτελεί η 3η Δεκεμβρίου
που έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της
η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα "το 10% του πληθυσμού της
αρνείται τον παθητικό ρόλο
και διεκδικεί τη συμμετοχή του στο κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτικό στερέωμα της χώρας".
Για το εθνικό αναπηρικό κίνημα η 3η Δεκεμβρίου
είναι το αποκορύφωμα μιας συνολικής προσπάθειας
που καταβάλλει καθημερινά προκειμένου
να αναδείξει τα θέματα αναπηρίας και
να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
ζητά μια νέα δημόσια πολιτική για την αναπηρία.
Βάσει μελετών προκύπτει ότι το 84% των ατόμων με αναπηρία
βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού,
το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών που έχουν
ένα μέλος με αναπηρία είναι χαμηλότερο από των άλλων νοικοκυριών,
αφού το ύψος των παρεχόμενων προνοιακών επιδομάτων
και αναπηρικών συντάξεων είναι τόσο μικρό
που δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανάγκες που απορρέουν από αυτή καθεαυτή αναπηρία, ενώ υπάρχει άμεση συσχέτιση
μεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού.  
Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
τα άτομα με αναπηρία βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό:  
-Στον τομέα της εκπαίδευσης είτε ως αποστέρηση της εισόδου
στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως έξοδο προκαλούμενη
από τις ίδιες τις ισχύουσες διαδικασίες.
-Στον τομέα της προσβασιμότητας
 πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται
από υπηρεσίες και αγαθά λόγω εμποδίων
στο φυσικό περιβάλλον και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  -Στον τομέα του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας,
τα εμπόδια πρόσβασης
σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία,
λειτουργούν περιοριστικά στο να αναπτυχθούν
ευκαιρίες συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
  -Στον τομέα της υγείας, τα άτομα με χρόνια πάθηση
ως καθημερινοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης
και ισότιμης κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης,
καθώς και προβλήματα λόγω έλλειψης
εξειδικευμένου προσωπικού και ποιοτικών υπηρεσιών.
  -Στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας,
η έλλειψη παροχής υποστηρικτών υπηρεσιών
οδηγεί στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους,
και σε αρκετές περιπτώσεις στον εγκλεισμό των ατόμων
στα σπίτια τους και σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
"Στη χώρα μας, η οικογένεια είναι αυτή που έρχεται
να καλύψει το κενό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής,
επωμιζόμενη το βάρος που συνεπάγεται
η φροντίδα ενός ατόμου με αναπηρία
με αποτέλεσμα οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία
να βιώνουν συνθήκες κοινωνικής ανασφάλειας",

σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

"Σήμερα, από τη διακυβέρνηση της χώρας απουσιάζουν
στοχευμένες πολιτικές συμμετοχής, ίσης μεταχείρισης
και κοινωνικής προστασίας
που θα δημιουργούσαν μια οικονομία και μια κοινωνία
που θα περιελάμβανε όλους,
παρέχοντας υποστήριξη στους αποκλεισμένους
αλλά και θα αντιμετώπιζαν ενεργά
τους διαρθρωτικούς φραγμούς των πιο ευάλωτων ομάδων,
όπως είναι τα άτομα με αναπηρία,
προς την κοινωνική ένταξη,
μειώνοντας τις περιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού".
 
Το εθνικό αναπηρικό κίνημα διεκδικεί
την εκπόνηση και εφαρμογή
ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία,
το οποίο να διασφαλίζει
 
"-την ύπαρξη πολιτικής υποστήριξης και δέσμευσης
από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς,

-τη διάθεση αυξημένων οικονομικών πόρων
συνολικά και ανά τομέα που θα υποστηρίζουν
την εφαρμογή του σχεδίου και

-τη διασφάλιση και την ενδυνάμωση
του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών
που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία".